به گزارش راسان؛ داده های هواشناسی در حال حاضر کاهش چگالی گردوخاک را در مناطق غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور نشان میدهد و انتظار میرود که از امشب از چگالی گردوخاک در مناطق مرکزی و تهران کاسته شود.  هم اکنون از شرق مدیترانه سامانه کم ارتفاع تراز میانی  به سوی شرق در حرکت […]

download (1)

به گزارش راسان؛ داده های هواشناسی در حال حاضر کاهش چگالی گردوخاک را در مناطق غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور نشان میدهد و انتظار میرود که از امشب از چگالی گردوخاک در مناطق مرکزی و تهران کاسته شود. 

هم اکنون از شرق مدیترانه سامانه کم ارتفاع تراز میانی  به سوی شرق در حرکت است که در جلو ناوه آن تقویت همگرایی سطح زمین، موجب وزش باد شدید جنوبشرقی تا جنوبی (۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت) در روی شبه جزیره عربستان تا عراق و غرب و جنوب غرب ایران  طی دوشنبه و سه شنبه  میشود. این شرائط موجت وزش باد شدید و گردوخاک غلیظ  در شمال عربستان ، عراق  و جنوب غرب ایران خواهد شد.

موج دوم گردوخاک که بتدریج از روز دوشنبه استانهای نوار غربی ایران را در بر خواهد گرفت، انتظار میرود که کانون تولید گردوخاک علاوه بر شمال شرق عربستان،  بتدریج نواحی مرکزی تا شرقی عراق و سپس جنوب استان خوزستان باشد.

با ورود تدریجی جبهه هوای سرد از بعد از ظهر روز سه شنبه  منطقه شمالغرب  تا جنوب غرب کشور با بارندگی همراه خواهد شد که دامنه منطقه بارندگی تا روز چهارشنبه به استانهای مرکزی و دامنه های البرز نیز گسترش خواهد یافت.
بیشینه بارش سه شنبه شب تا چهارشنبه در دامنه های زاگرس در استانهای ایلام، شمال خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و با شدت کمتر در مناطق جنوبی آذربایجانها پیش بینی میشود.
با وزش باد شدید طی دوشنبه و سه شنبه مناطق مرکزی و شمالی خلیج فارس بویژه سواحل خوزستان و  شمال بوشهر  مواج و توفانی خواهد بود.