دادستان دادسراي نظامي ايلام گفت:عزت، اقتدار و هوشياري و جلب مشارکت عمومي از مهمترين دستاوردهاي چند سال اخير نيروي انتظامي مي باشد.

download

راسان خبر، ایلام_ عظيمي  در جلسه آموزشي،توجيهي ويژه کارکنان انتظامي شهرستان ايلام ولايت مداري را مهمترين ويژگي نيروهاي مسلح كشور خواند و افزود: طبق فرمايش مقام معظم رهبري، عزت، اقتدار و هوشياري از مهمترين ويژگي هاي نيروي انتظامي است و اين مهم با خدمت به مردم و دفاع از ارزش هاي اسلامي و کسب رضايتمندي مردم از عملکرد امروز پليس بدست آمده است .

وي ادامه داد: مراجع قضايي در صدد کمک و همدلي با پليس بوده تا بتواند از بار روحي،رواني ماموريتهاي خطير پليس کاسته و به استمرار امنيت در جامعه کمک شاياني کند.

دادستان دادسراي نظامي ايلام ميزان و معيار اقتدار پليس در جامعه اسلامي را مبتني بر اعتماد و رضايت عمومي دانست و عنوان کرد:احترام و رعايت ادب متقابل بين پليس و مردم و رعايت اصل تكريم در مناسبات انساني و روابط اجتماعي موجب اعتماد عمومي و تحقق شعار مردم داري پليس مي شود.

وي خاطرنشان کرد:با به خطر افتادن امنيت اجتماعي،آرامش خانواده ها از بين مي رود و تشويش،اضطراب و ناآرامي جاي آن را مي گيرد ؛به همين خاطر مرتفع شدن بسياري از نيازهاي آدمي در گرو تامين امنيت مي باشد و وظيفه پليس غلبه بر تهديدات و ناهنجاري ها بوده تا زندگي مردم را در آرامش و تعامل به جريان بيندازد.

عظيمي با تاکيد بر لزوم همکاري و تعامل بين دستگاه قضا و پليس به عنوان ضابطان قضايي و برگزاري چنين جلساتي را ضروري خواندو افزود : همکاري بين مسئولان قضايي و کارکنان انتظامي در کشور عزيز ما برقرار است و اين وجه تمايز کشور ما نسبت به کشورهاي ديگر است.

دادستان دادسراي نظامي ايلام در پايان خدمت به مردم و برخورد با مجرمان و هنجار شکنان و حفظ امنيت را از وظايف مشترک نيروي انتظامي و دستگاه قضايي دانست و گفت : تعامل و همراهي نيروي انتظامي و دستگاه قضايي،ارتقاء امنيت در جامعه و رضايت مردم را در پي خواهد داشت و حفظ اين امنيت با حمايت هاي بي دريغ و همه جانبه دستگاه قضائي از نيروي انتظامي حاصل خواهد شد.