راسان خبر، مراسم افتتاح سيمولاتور، دستگاه شبيه سازي سيستم هاي قدرت و آزمايشگاه شبکه هاي هوشمند توزيع برق با حضور مهندس رضايي، معاون منابع انساني و تحقيقات شرکت توانير، دکتر علي‌اکبري، رييس دانشگاه ايلام، مهندس شيرخاني، مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق استان، اعضاء هيأت علمي، دانشجويان و مديران در سالن جلسات مهندس ثابتي دانشکده […]

۱۳۹۴۱۰۱۹-۹

راسان خبر، مراسم افتتاح سيمولاتور، دستگاه شبيه سازي سيستم هاي قدرت و آزمايشگاه شبکه هاي هوشمند توزيع برق با حضور مهندس رضايي، معاون منابع انساني و تحقيقات شرکت توانير، دکتر علي‌اکبري، رييس دانشگاه ايلام، مهندس شيرخاني، مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق استان، اعضاء هيأت علمي، دانشجويان و مديران در سالن جلسات مهندس ثابتي دانشکده فني و مهدسي دانشگاه ايلام برگزار شد.