تحقیقی در این باره انجام شده است که زمان مردن فرد را بعد از زنده به گور شدن بررسی کند و ببیند بعد از چند دقیقه اندام‌ها و دستگاه‌های بدن فرد از کار میفتد و فرد به دیار باقی می‌شتابد.

images

به گزارش راسان؛ تقریبا بیشتر افراد زنده به گور شدن را نوعی کابوس بی‌پایان می‌دانند و از آن می‌ترسند. بعد از زنده به گور شدن بعد از چند دقیقه اندام‌های بدن از کار میفتند و نفس فرد به شماره میفتد و آن وقت است که مشکلات تنفسی پدید می‌آید و فرد می‌میرد.

 
فردی به نام گرگ برای بررسی این موضوع که در صورت زنده به گور شدن چقدر طول می‌کشد تا نفس به شماره بیفتد و به دیار باقی منتقل شویم آزمایشی را انجام داد. این آزمایش در شرایطی انجام شد که در کنار تابوت مهر و موم‌شده یک آمبولانس و تعدادی پزشک آماده‌باش بودند.
 
برای این منظور او وارد یک تابوت شد و پس از آن تابوت را مهر و موم کردند. وقتی او وارد تابوت شد، تنها اکسیژن موجود در تابوت برای تنفس او موجود بود. به کمک یک وسیله میزان اکسیژن موجود در خون او و میزان اکسیژن و کربن دی‌اکسید موجود در هوا اندازه‌گیری شد.
 
با کاهش اکسیژن و افزایش CO2 در محیط هر لحظه نفس کشیدن سخت و سخت‌تر می‌شد. 
علاوه بر این، در چنین شرایطی دست و پا زدن و تلاش فرد توام با جنب و جوش‌هایش برای خارج شدن از آن محیط بسته اوضاع را وخیم‌تر می‌کند.
 
طی این آزمایش کم‌کم گرگ دست و پا می‌زد و نزدیک بود که بمیرد که دیگر پزشک دستور داد او را از تابوت خارج کنند. اما به طور کلی پزشک زمان اینکه فرد تا چه زمان بعد از زنده به گور شدن دوام می‌آورد را حدود ۶۰ دقیقه تخمین زد.
 
منبع: MedicalDaily