رئیس اداره ثبتی حقوقی اوقاف استان ایلام : ۱۱ پرونده حقوقی به نفع موقوفات تعیین تکلیف شدند.

۲۲۶۵۲۵
به گزارش راسان؛ صباح محمدی رئیس اداره ثبتی و حقوقی اوقاف استان ایلاماز تعیین تکلیف شدن ۱۱ پرونده حقوقی به نفع موقوفات خبر داد.
 
محمدی با اعلام اینکه ۴ فقره پرونده مذکور مربوط به شهرستان ایلام و ۲ فقره پرونده شهرستان دره شهر و ۵ فقره پرونده بخش صالح آباد می باشد، گفت: با توجه به نبود ادارات اجرایی در شهرستان ها، تشکیل پرونده حقوقی و پیگیری این موقوفات توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ایلام انجام گرفته است.
 
رئیس ثبتی و حقوقی اوقاف ایلام در ادامه افزود: در راستای اجرای نیات موقوفات، پرونده های حقوقی تحت نظارت معاونت حقوقی سازمان، بروز رسانی می شوند و پیگیری مجدانه در امر رسیدگی به موقوفاتی که مورد تعرض قرار گرفته اند، صورت می گیرد.