دور برکشت مسابقات والیبال زیر گروه کشور در ایلام در حال برگزاری است

valeibal

به گزارش راسان؛ مسابقات والیبال زیر گروه قهرمانی کشو دور برکشت با شرکت تیمهای والیبال سمندر ایلام ، شهرداری کرمانشاه ، ملی حفاری خوزستان ، مناطق نفت خیز خوزستان وصنعت نفت آبادان در حال برگزاری است .
این مسابقات به مدت پنج روز در سالن ورزشی تندگویان شرکت گاز شهر ایلام برگزار می کردد.
در روز اول این رقابتها دو دیدار بین تیم های والیبال مناطق نفت خیز وملی حفاری ، شهرداری کرمانشاه وصنعت نفت آبادان برگزارشد در پایان تیم مناطق نفت خیز خوزستان و تیم والیبال شهرداری کرمانشاه به برتری دست یافتند.
در روز دوم نیز دو دیدار برگزار شد در دیدار اول تیم والیبال صنعت نفت آبادان با نتیجه ۳ بر۲ بر تیم والیبال مناطق نفت خیز خوزستان غلبه کرد ودر دیدار دوم تیم والیبال سمندر ایلام با نتیجه ۳ برصفر مغلوب تیم شهرداری کرمانشاه شد .