به گزارش راسان خبر؛ با حکم محمد مددی مدیرکل اداره استاندارد ایلام، علیرضا سلیمانی  به عنوان سرپرست نمایندگی استاندارد شهرستان دهلران  منصوب شد. دربخشی از حکم مدیرکل به علیرضا سلیمانی آمده است: با عنایت به تجارب ارزشمند و درایتی که در جنابعالی مسبوق است بدین وسیله به سمت سرپرست نمایندگی استاندارد شهرستان دهلران منصوب می شوید. در پایان […]

download

به گزارش راسان خبر؛ با حکم محمد مددی مدیرکل اداره استاندارد ایلام، علیرضا سلیمانی  به عنوان سرپرست نمایندگی استاندارد شهرستان دهلران  منصوب شد.

دربخشی از حکم مدیرکل به علیرضا سلیمانی آمده است: با عنایت به تجارب ارزشمند و درایتی که در جنابعالی مسبوق است بدین وسیله به سمت سرپرست نمایندگی استاندارد شهرستان دهلران منصوب می شوید.

در پایان این مراسم؛ با لوح تقدیری از محسن علایی نژاد در طول مدت مسئولیت نمایندگی استاندارد شهرستان دهلران تشکر وقدردانی شد.