رحمانی فضلی در حکمی حشمت اله عسگری را به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام منصوب کرد.

IMG_9953_12649

به گزارش راسان، در متن حکم عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به عسگری آمده است: بنا به پیشنهاد استاندار ایلام و با توجه به تایید معاونان توسعه مدیریت و منابع و هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به موجب این حکم به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام منصوب می شوید.
امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشگری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان ایلام موفق باشید.
حشمت اله عسگری پیش از این معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام بود که با ادغام این دو معاونت که با حکم وزیر کشور به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام منصوب شد.