مزرعه داری بریتانیایی معتقد است که یکی از بره های او آن قدر بزرگ است که می تواند در رکورد جهانی گینس ثبت شود.

به گزارش راسان و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛  روز یکشنبه بره ای در روستای برنکپت به دنیا آمد. این بره به نام تایسون در روز پنجم عمرش ۲۸ پوند وزن داشت که این وزن حتی از وزن یک بره یکساله هم بیشتر است.

مزرعه دار نیل فل گفت: یک بره معمولی بین ۵ تا ۷ پوند وزن دارد پس تایسون چهار یا پنج برابر سنگین تر از بره های دیگر است. تاسون بزرگترین بره ای است که من تا به حال در دورانی که گوسفند دیده ام  کسی بره ای به این اندازه در این حوالی ندیده است.

اما به نظر می رسد که اندازه استثنائی تایسون او را از میزهای غذا نجات نخواهد داد.

فل گفت: اگر تایسون از نژادی اصیل بود آن را برای تولید مثل نگه می داشتیم اما به دلیل این که دو نژاده است با فروختنش چندین قصاب را خوشحال خواهد کرد چون دارای گوشت زیادی است.

PIC FROM MERCURY PRESS/SAM ATKINS (PICTURED: Farmer Neil Fell, 33, with Lambo and an average sized lamb for comparison (born 2 days apart))Meet LAMBO the massive hunky lamb born weighing nearly nearly TWO STONE or the same as a TODDLER. Farmer Neil Fell, 33, was stunned when the BAA-hemoth was born at about 10.30am on Sunday at Nafferton Farm, Brancepeth, near Durham. The 25lb - or 1st 7oz - Suffolk Cross lamb is four times bigger than normal dwarfing his woolly rivals. Neil thinks the lamb is so big it could be a world record as he thinks it tips the scales higher than a previous holder in 2013 at 24lbs. SEE MERCURY COPY

PIC FROM MERCURY PRESS/SAM ATKINS (PICTURED: Lambo and an average sized lamb, they were born 2 days apart)Meet LAMBO the massive hunky lamb born weighing nearly nearly TWO STONE or the same as a TODDLER. Farmer Neil Fell, 33, was stunned when the BAA-hemoth was born at about 10.30am on Sunday at Nafferton Farm, Brancepeth, near Durham. The 25lb - or 1st 7oz - Suffolk Cross lamb is four times bigger than normal dwarfing his woolly rivals. Neil thinks the lamb is so big it could be a world record as he thinks it tips the scales higher than a previous holder in 2013 at 24lbs. SEE MERCURY COPY