به گزارش راسان؛ بسکتبالیست جوان باشگاه مهرام عصر دیروز در خانه خود به دلیل سکته درگذشت. محمد سلامی، عضو تیم مهرام زیتون بود که بعد از بازگشت به خانه و در حالی که استراحت می کرد، دار فانی را وداع گفت تا جامعه بسکتبال در سوگ یک عضو جوان خود بنشیند.   منبع: ایسنا

۱۲۷۵۳۸۷۸۲۳_basketball
به گزارش راسان؛ بسکتبالیست جوان باشگاه مهرام عصر دیروز در خانه خود به دلیل سکته درگذشت.

محمد سلامی، عضو تیم مهرام زیتون بود که بعد از بازگشت به خانه و در حالی که استراحت می کرد، دار فانی را وداع گفت تا جامعه بسکتبال در سوگ یک عضو جوان خود بنشیند.

 
منبع: ایسنا