راسان خبر؛ بر اساس اعلام سایت سازمان سنجش در استان ایلامی برای شهرستان شیروان چرداول بخش هلیلان از بین داوطلبین مرد با شرایط ذیل ثبت نام بعمل می آید. داوطلبین دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در رشته های: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی […]

download-(1)

راسان خبر؛ بر اساس اعلام سایت سازمان سنجش در استان ایلامی برای شهرستان شیروان چرداول بخش هلیلان از بین داوطلبین مرد با شرایط ذیل ثبت نام بعمل می آید.
داوطلبین دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در رشته های: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش، تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی مجاز به ثبت نام می باشند.
داوطلبان می توانند از تاریخ بیستم لغایت بیست و ششم دی ماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.