راسان خبر، ایلام_ همزمان با ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) و فرزند بزرگوار ایشان، حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم جشن امروز سه شنبه هشتم دی در آستان مقدس امامزاده علی صالح(ع)  برگزار شد.  

IMG_5289

راسان خبر، ایلام_ همزمان با ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) و فرزند بزرگوار ایشان، حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم جشن امروز سه شنبه هشتم دی در آستان مقدس امامزاده علی صالح(ع)  برگزار شد.

IMG_5286 IMG_5288 IMG_5289 IMG_5292 IMG_5278 IMG_5277 IMG_5273 IMG_5268 IMG_5261 IMG_5262