جانشین ولیعهد عربستان در پی تنش اخیر میان عربستان و ایران، تاکید کرد که کشورش اجازه نمی دهد این تنش به جنگ بینجامد.

 

محمد+بن+سلمانراسان خبر؛ محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان در گفتگویی با نشریه انگلیسی زبان “اکونومیست”، در پاسخ به سوالی درباره امکان وقوع جنگ مستقیم میان دو کشور گفت: به هیچ وجه چنین چیزی را پیش بینی نمی کنیم و هرکسی که تشویق به جنگ کند، حتما از سلامت کامل عقلی برخوردار نیست.

جانشین ولیعهد عربستان خاطرنشان کرد: جنگ عربستان و ایران آغاز فاجعه ای بزرگ برای منطقه است و بازتاب مهم و گسترده ای بر دیگر کشورهای جهان خواهد داشت. مسلما اجازه چنین چیزی را نخواهیم داد.