جانشين فرمانده انتظامي شهرستان آبدان از پيدا شدن يک جوان ۱۸ ساله پس از گذشت ۳ روز گمشدن در دامنه کوههاي کبير کوه توسط پليس اين شهرستان خبر داد.

images

به گزارش راسان؛ سرگرد “محمد زمان بيگي”با اعلام اين خبر افزود: در پي اطلاع پليس از گمشدن يک جوان ۱۸ ساله در دامنه کوههاي کبير کوه يک اکيپ پليس جهت پيدا کردن اين جوان به کبير کوه اعزام شدند.

جانشين انتظامي شهرستان آبدانان خاطر نشان کرد: پليس پس از ساعتها جستجو توانست اين جوان ۱۸ ساله را پيدا و وي را از مرگ حتمي نجات و به دامن خانواده اش باز گرداند.

وي خدمت رساني به مردم را جزء وظايف ذاتي پليس خواند و گفت: مردم و مسافران نوروزي هشدارهاي انتظامي و امنيتي را در اين ايام مد نظر قرار داده و در مناطق کوهستاني که آشنايي به مسير آن را ندارند جهت گردش انتخاب نکنند.