راسان خبر ایلام، سعید هژبری در گفت وگویی اظهار کرد: اعتبار خرید این تجهیزات از محل اعتبارهای ملی و استانی تامین شد و این تجهیزات خریداری و در اختیار مدارس مناطق مختلف روستایی و شهری استان قرار گرفته است. وی با بیان اینکه با خریداری این تجهیزات بخشی از نیازهای مدارس تامین شده است، افزود: […]

images

راسان خبر ایلام، سعید هژبری در گفت وگویی اظهار کرد: اعتبار خرید این تجهیزات از محل اعتبارهای ملی و استانی تامین شد و این تجهیزات خریداری و در اختیار مدارس مناطق مختلف روستایی و شهری استان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه با خریداری این تجهیزات بخشی از نیازهای مدارس تامین شده است، افزود: تا پایان سال بخش دیگری از نیازهای آموزشی مدارس استان تامین و تجهیزات جدیدتری خریداری و بین مدارس استان توزیع خواهد شد.
هژبری تاکید کرد: با این وجود ولی وضعیت تجهیزات فضاهای آموزشی این استان که بیش از یک هزار و ۳۰۰ فضا بود نامطلوب و نیازمند خریداری تجهیزات اداری، کلاسی و آموزشی جدید است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام یادآور شد: امکانات و تجهیزات کنونی در مدارس این استان نامطلوب و اگر چه اقدام هایی برای تعمیر و تجهیز مدارس استان انجام گرفته است ولی اینها جوابگوی نیاز فضاهای آموزشی نیست.
وی ادامه داد: به علت محدودیت های اعتباری، تاکنون اقدام چشمگیر و اساسی برای تجهیز و تعمیر مدارس این استان انجام نشد و در این زمینه کمبود وجود دارد. 
هژبری تاکید کرد: تاکنون اعتبارهای جزیی در این زمینه هزینه شده و اجرای اقدام های مطلوب در این بخش ها نیازمند اختصاص اعتبارهای میلیاردی است. 
وی اعتبار مورد نیاز برای تجهیز و تعمیر مدارس این استان را بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: امیدواریم در این بخش بتوانیم از کمک های خیران بیشتر بهره مند شویم. 
وی عمده نیاز تجهیزات مدارس این استان را در زمینه های فناوری اطلاعات، آزمایشگاهی و کارگاهی برشمرد. 
۱۰۰ هزار دانش آموز در استان ایلام در مقاطع مختلف به تحصیل اشتغال دارند