به گزارش راسان؛ ، عبدالرضا بزرگ نژاد دبیر فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی با همراهی عبدالمالک شنبه زاده مدیرکل میراث فرهنگی ایلام از قلعه والی شهر ایلام بازدید کرد. بزرگ نژاد همچنین ضمن بازدید از موزه مردم شناسی و نمایشگاه نوروزی صنایع دستی و سوغات محلی مستقر در قلعه والی، با هنرمندان و صنعتگران استان نیز […]

download

به گزارش راسان؛ ، عبدالرضا بزرگ نژاد دبیر فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی با همراهی عبدالمالک شنبه زاده مدیرکل میراث فرهنگی ایلام از قلعه والی شهر ایلام بازدید کرد.

بزرگ نژاد همچنین ضمن بازدید از موزه مردم شناسی و نمایشگاه نوروزی صنایع دستی و سوغات محلی مستقر در قلعه والی، با هنرمندان و صنعتگران استان نیز گفت و گو کرد.