رئيس پليس پيشگيري ناجا با اشاره به اينکه نيروي انتظامي در حال شکوفايي و پويايي است، گفت: بستر الکترونيکي کردن رسيدگي هاي قضائي در ناجا مهيا شده است .

۴-۱۱-۱۳۹۴_IMAGE635892317613762500

به گزارش راسان خبر، سردار “محمد شرفي” در همايش ساليانه فرماندهان، مسئولان و روساي کلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي استان ايلام به نقش تاثيرگذار امام خميني (ره) در تحقق پيروزي انقلاب اسلامي با پشتوانه مردم اشاره کرد و اظهارداشت: با رهبري حضرت امام (ره)، بلافاصله انقلاب اسلامي به تمام دنيا صادر و يک مدل و الگويي به دنيا معرفي شد که ثابت کرد مي توان با تکيه بر ايمان و اعتقاد به خداوند متعال در دنياي پر تلاطم و پر زر و زور قدرتمندان مستقل بود.

رئيس پليس پيشگيري ناجا خاطر نشان کرد: در زمان قيام ملت، انقلاب اسلامي به مردم اعتماد کرد و مردم هم به امام خميني (ره) و انقلاب اعتقاد پيدا کردند، اين مهم سبب شد به رغم وجود ضد انقلاب و دشمني هاي استکبار انقلاب پيروز شود.

وي با تأکيد بر اينکه بدون ايجاد و بستر امنيت هر نوع فعاليت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه محکوم به شکست است، گفت: امنيت روحي و رواني و نيز امنيت اجتماعي دو بعد مهم و اساسي امنيت در جامعه هستند که بايد براي تحقق آن تلاش و برنامه ريزي کرد.

سردار شرفي تصريح کرد: امنيت روحي و رواني مبتني بر رفتار انسان ها است يعني اينکه اگر عمل و رفتار خود را اصلاح کنيم حتما امنيت روحي و رواني افراد تحقق پيدا خواهد کرد.

وي افزود: انسان ها با رشد ايمان و تکيه بر ذات مقدس الهي، امنيت را به دست خواهند آورد .

رئيس پليس پيشگيري ناجا گفت: در حوزه امنيت اجتماعي که دين بر آن نيز بسيار تأکيد کرده بايد برنامه ريزي داشته باشيم .

وي خاطر نشان کرد: براي امنيت مردم لباس خدمت بر تن کرده و در صدد هستيم ضمن حفظ امنيت رواني، امنيت اجتماعي را محقق کنيم که اين امر مورد رضاي خداوند متعال است .

سردار شرفي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص توطئه هاي دشمنان که به دنبال ايجاد اختلاف و نفوذ در کشور هستند، گفت: اگر بخواهيم امروز توانمندي هاي خود را ارتقاء دهيم و مانع اختلاف افکني و نفوذ دشمن شويم، بايستي از مولفه هاي نرم و سخت قدرت خود استفاده کنيم .

وي، جغرافيا و جمعيت را مولفه هاي سخت کشور نام برد و گفت: اگر به مرزهاي کشور احاطه داشته و از منابع انرژي خود بهره برداري مناسب ببريم هيچ دشمني توان مقابله با کشور را خواهد داشت .

رئيس پليس پيشگيري ناجا گفت: براي توسعه و واکسينه کردن کشور در مقابل توطئه ها بايد به دنبال توسعه کمي و کيفي جمعيت خود باشيم .

وي با اشاره به هدايت گري هاي مقام معظم رهبري، گفت: رهبر معظم انقلاب در تمامي مراحل سخت و دشوار، کشور را از طوفان هاي سهمگين به ساحل نجات هدايت خواهد کرد و لازم است که همواره گوش به فرمان رهبر فرزانه خود باشيم .

سردار شرفي، مقابله با قاچاق و مبارزه با مفسدان اقتصادي توسط پليس را تحقق شعار عدالت اقتصادي رهبري دانست و گفت: نيروي انتظامي همواره تلاش دارد فرامين رهبري را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد .

رئيس پليس پيشگيري ناجا در پايان با اشاره به اينکه نيروي انتظامي در حال شکوفايي و پويايي است، گفت: بستر الکترونيکي کردن رسيدگي هاي قضائي در ناجا مهيا شده است .

گفتني است، همايش ساليانه فرماندهان، مسئولان و روساي کلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي استان ايلام با حضور سردار “شرفي” رئيس پليس پيشگيري ناجا و مسئولان محلي در سالن اجتماعات غدير پليس ايلام برگزار شد.

گفت: در حوزه امنيت اجتماعي که دين بر آن نيز بسيار تأکيد کرده بايد برنامه ريزي داشته باشيم .

وي خاطر نشان کرد: براي امنيت مردم لباس خدمت بر تن کرده و در صدد هستيم ضمن حفظ امنيت رواني، امنيت اجتماعي را محقق کنيم که اين امر مورد رضاي خداوند متعال است .

سردار شرفي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص توطئه هاي دشمنان که به دنبال ايجاد اختلاف و نفوذ در کشور هستند، گفت: اگر بخواهيم امروز توانمندي هاي خود را ارتقاء دهيم و مانع اختلاف افکني و نفوذ دشمن شويم، بايستي از مولفه هاي نرم و سخت قدرت خود استفاده کنيم .

وي، جغرافيا و جمعيت را مولفه هاي سخت کشور نام برد و گفت: اگر به مرزهاي کشور احاطه داشته و از منابع انرژي خود بهره برداري مناسب ببريم هيچ دشمني توان مقابله با کشور را خواهد داشت .

رئيس پليس پيشگيري ناجا گفت: براي توسعه و واکسينه کردن کشور در مقابل توطئه ها بايد به دنبال توسعه کمي و کيفي جمعيت خود باشيم .

وي با اشاره به هدايت گري هاي مقام معظم رهبري، گفت: رهبر معظم انقلاب در تمامي مراحل سخت و دشوار، کشور را از طوفان هاي سهمگين به ساحل نجات هدايت خواهد کرد و لازم است که همواره گوش به فرمان رهبر فرزانه خود باشيم .

سردار شرفي، مقابله با قاچاق و مبارزه با مفسدان اقتصادي توسط پليس را تحقق شعار عدالت اقتصادي رهبري دانست و گفت: نيروي انتظامي همواره تلاش دارد فرامين رهبري را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد .

رئيس پليس پيشگيري ناجا در پايان با اشاره به اينکه نيروي انتظامي در حال شکوفايي و پويايي است، گفت: بستر الکترونيکي کردن رسيدگي هاي قضائي در ناجا مهيا شده است .

گفتني است، همايش ساليانه فرماندهان، مسئولان و روساي کلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي استان ايلام با حضور سردار “شرفي” رئيس پليس پيشگيري ناجا و مسئولان محلي در سالن اجتماعات غدير پليس ايلام برگزار شد.