به گزارش راسان خبر؛ مهندس جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در این گردهمایی گفت: مهارت و هنر مربوط به روابط عمومی، یک کار علمی و تخصصی و فنی است و حتی از مسایل فنی مربوط به منابع طبیعی نیز پیچیده تر است چون با انسان سر و کار دارد و انسان‌ها نیز هر کدام […]

۴۲۱۳۲۴۵۱۶_۶۸۳۵۰

به گزارش راسان خبر؛ مهندس جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در این گردهمایی گفت: مهارت و هنر مربوط به روابط عمومی، یک کار علمی و تخصصی و فنی است و حتی از مسایل فنی مربوط به منابع طبیعی نیز پیچیده تر است چون با انسان سر و کار دارد و انسان‌ها نیز هر کدام دریایی از موضوعات مختلف را در بر دارند. بنابراین کار روابط عمومی ها بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود.

وی افزود: فرهنگ سازی در حوزه منابع طبیعی اهمیت دارد و بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. حتی اگر حفاظت از منابع طبیعی را شاخص فرض کنیم، آن هم بدون مشارکت مردمی امکان پذیر نخواهد بود و فرهنگ سازی کار شما ( روابط عمومی‌ها ) است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دانش، مهارت، مدیریت، اخلاق و مشارکت را پنج محور اساسی برای نیل به اهداف سازمانی منابع طبیعی و رسیدن به جایگاه مناسب منابع طبیعی برشمرد.

در ادامه این گرد همایی نتایج ارزیابی عملکرد روابط عمومی ادارات کل منابع طبیعی سراسر کشور اعلام شد و از استان‌های برتر تقدیر به عمل آمد.

در این ارزیابی روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام در زمینه تولید و انتشار گزارش های خبری تلویزیونی موفق به کسب مقام برتر شد.