به گزارش راسان؛ پس از تاخیرات فراوان دولت در مورد پرداخت یارانه نقدی در چند ماه گذشته، یارانه نقدی اسفند ماه ۹۴ زودتر از موعدد مقرر از سوی دولت واریز خواهد شد . بنابر اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه ۴۵٫۵۰۰ تومانی اسفند ۹۴ ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۰ اسفندماه واریز می شود. یارانه نقدی […]

images

به گزارش راسان؛ پس از تاخیرات فراوان دولت در مورد پرداخت یارانه نقدی در چند ماه گذشته، یارانه نقدی اسفند ماه ۹۴ زودتر از موعدد مقرر از سوی دولت واریز خواهد شد .

بنابر اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه ۴۵٫۵۰۰ تومانی اسفند ۹۴ ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۰ اسفندماه واریز می شود.

یارانه نقدی اسفندماه ۹۴ صبح روز جمعه ۲۱ اسفندماه قابل برداشت است .