راسان خبر؛ متاسفانه مدتی است پدیده ی زشت  تکدی گری به ادارت سرایت کرده و به  سرعت در حال پیشروی  می باشد. از جهتی دیگر گدایان فکراقتصادی  خود را به کار انداخته، وقت را غنیمت شمرده  و دست به جیبی کارمندان را به خیابان ها و چهارراه ها  ترجیح داده اند. چند روز پیش برای […]

download-(1)

راسان خبر؛ متاسفانه مدتی است پدیده ی زشت  تکدی گری به ادارت سرایت کرده و به  سرعت در حال پیشروی  می باشد. از جهتی دیگر گدایان فکراقتصادی  خود را به کار انداخته، وقت را غنیمت شمرده  و دست به جیبی کارمندان را به خیابان ها و چهارراه ها  ترجیح داده اند.
چند روز پیش برای انجام کاری به یکی از ادارات استان مراجعه کردم ،  آنجا  گدایی  با وضعیت بسیار تاسف بار در حال گدایی از کارکنان اداری بود.کارمندان  با نگاه به همدیگر گویا  در رودرواسی گیر کرده بودند و به نوعی برخورد می کردند که بله گناه دارد کمکی به او کنیم..تکدی گر وقتی دست به نقدی کارکنان را دید گرفتن ۵هزاری را برای خود کم دانست و با گریه و زاری طلب ده هزار تومانی می کرد. در کمتر از  ده دقیقه  گدای خوش اقبال که ظاهرا با کارمندانی دلسوز یا بهتر بگویم  مایه دار  به پستش خورده بودند پول  چند روز یه کارگر  ساختمانی را به جیب  زد و  از اداره  خارج شد.

چیزی نگذشته بود که گدایی دیگری برای گرفتن کمک به داخل اتاق مراجعه کرد . کارمند  رو به گدا کرد و گفت: والا دیگر چیزی برایم نمانده است پشت پای شما هرچی تو جیبم بود به  همکارت دادم . تکدی گر  وقتی دید آبی از کارکنان این اداره گرم نمی شود و همکارش زودتر از وی پیش دستی کرده و جیب آقایان را خالی نموده، با لحنی تند و حق به جانب گفت : چرا الکی میگویید،  شما که تازه حقوق خود را دریافت کرده اید تازه یارانه هم به حسابتان واریز شده، نمی خواهید کمک کنید  چرا بهانه می آورید،  سپس با حالت عصبی و تندخویی  که گویا  از کارکنان طلب دارد اتاق را ترک کرد.سپس کارمند با خنده ای تلخ رو به همکارش کرد و گفت این هم ماجرای هر روز ما با این گدایان است.

ورود تکدیگران به ادارت دولتی استان سوالاتی را برای مردم و ارباب رجوع  به دنبال خواهد داشت. 
چه شده است که متکدیان عمده فعالیت خود را از بازار و خیابان  به ادارات دولتی  متمرکز نموده اند.؟
چرا ادارات استان و کارمندان و ارباب رجوع آن ها  بجای انجام کارهای روزمره، باید قسمتی از زمان خود را صرف سر وکله زدن و پاسخ گفتن به متکدیان  نمایند.؟

البته نباید دراین بین نقش کارمندان را نادیده گرفت.  آنان نباید از روی دلسوزی به این افراد کمک  کنند و  زمینه ی حضور بیشتر آنها را در ادارات فراهم نمایند.

و از سوی دیگر وظیفه نهادهای حمایتی و نظارتی و حتی شهرداری در این زمینه سنگین است و مسوولین ارشد  استان هم با وضع قوانین درون استانی باید کلیه روسای  ادارات و سازمان ها را مکلف کنند از ورود متکدیان به ادارات جلوگیری کنند.

گاهی اخباری مبنی بر جمع آوری متکدیان در سطح استان  منتشر می شود ولی این افراد خبره که کاملا  با ترفند سخنگویان ادارات مربوطه  آشنایی کامل دارند این ترفندها را دور زده ، چهار راه ها ٬درب مطب پزشکان٬خیابان های پرتردد و هر مکان عمومی دیگری  با ایجاد مزاحمت  برای کار و شغل مردم  و حتی  اخلال در رفت و آمد عمومی،  به نوعی برای‌خود امرار معاش می کند و با پهن کردن بساط خود تا عصر پول هنگفتی،  گاه تا چندین برابر  کارمندان و کارگران ، را به جیب زده و راهی خانه می شوند. و روز بعد با شگرد جدید راهی خیابان ها می شوند زیرا مطمئن هستند اراده ای برای اجرای  این تصمیم وجود ندارد.

امیدواریم مسولان استان  برای  از بین بردن  این پدیده ی زشت اجتماعی  از سیمای استان  چاره اندیشی کنند.