به گزارش راسان؛ سندرم Aarskog یک بیماری ارثی است که در قد یک شخص، عضلات، استخوان، اندام تناسلی، و ظاهر صورت تاثیر می گذارد. این سندرم ارثی است . سندرم  یک اختلال ژنتیکی است که با کروموزوم X در ارتباط است. این بیماری عمدتا مردان را شامل می شود،  زنان نیز ممکن است نوع خفیف […]

به گزارش راسان؛ سندرم Aarskog یک بیماری ارثی است که در قد یک شخص، عضلات، استخوان، اندام تناسلی، و ظاهر صورت تاثیر می گذارد. این سندرم ارثی است .

سندرم  یک اختلال ژنتیکی است که با کروموزوم X در ارتباط است. این بیماری عمدتا مردان را شامل می شود،  زنان نیز ممکن است نوع خفیف آن را  داشته باشد.

d6117gxgq3ibndj47a z11xlsegmnj89bsh75n3