به گزارش راسان؛ جانشين مرزباني استان ايلام از دستگيري شکارچيان غير مجاز و کشف لاشه شکار از آنان در مرز صالح آباد خبر داد. سرهنگ “يدالله شرفي” در تشريح اين خبر گفت: مرزداران مقتدر و تلاشگر مستقر در گروهان مرزي صالح آباد موفق به دام انداختن  ۲ نفر شکارچي غيرمجاز و کشف  لاشه شکار بز […]

Untitled-1

به گزارش راسان؛ جانشين مرزباني استان ايلام از دستگيري شکارچيان غير مجاز و کشف لاشه شکار از آنان در مرز صالح آباد خبر داد.

سرهنگ “يدالله شرفي” در تشريح اين خبر گفت: مرزداران مقتدر و تلاشگر مستقر در گروهان مرزي صالح آباد موفق به دام انداختن  ۲ نفر شکارچي غيرمجاز و کشف  لاشه شکار بز وحشي از آنان شدند.

سرهنگ “شرفي” افزود: مرزداران گروهان مرزي صالح آباد ضمن پوشش خلاء هاي مرزي،  اجراي طرح انسداد مرز و کمين در جاي جاي نقاط مرزي، اينبار موفق شدند  ۲نفر شکارچي محلي  را همراه با لاشه بز وحشي شکار شده به دام انداخته و دستگير نمايند.

شايان ذکر است:  هردو شکارچي به مبلغ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ميليون ريال قرار روانه زندان شده اند، و قطعا جريمه اي متناسب با قرار صادره خواهند شد.