به گزارش راسان خبر، این  زمین لرزه ساعت ۷:۵۰:۲۱ صبح امروز( ۳ دی ماه)  در ۱۲ کیلومتری توحید و در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده است. گفتنی است؛ این زلزله در عمق ۹ کیلومتری شیروان و چرداول ثبت شده است.

images به گزارش راسان خبر، این  زمین لرزه ساعت ۷:۵۰:۲۱ صبح امروز( ۳ دی ماه)  در ۱۲ کیلومتری توحید و در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده است. گفتنی است؛ این زلزله در عمق ۹ کیلومتری شیروان و چرداول ثبت شده است.