به گزارش راسان خبر؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: با اتمام طرح  تصفیه خانه فاضلاب شهر سرابله شهروندان ساکن در مناطق بلوار بسیج، فاز ۱ کارخانه سیمان، محله جانبازان و زمین شهری می توانند با مراجعه به امور آب و فاضلاب شهر سرابله  نسبت به انجام امورات اداری مربوط به استفاده […]

به گزارش راسان خبر؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: با اتمام طرح  تصفیه خانه فاضلاب شهر سرابله شهروندان ساکن در مناطق بلوار بسیج، فاز ۱ کارخانه سیمان، محله جانبازان و زمین شهری می توانند با مراجعه به امور آب و فاضلاب شهر سرابله  نسبت به انجام امورات اداری مربوط به استفاده از این خدمات اقدام نمایند.

 بیرنوندی اظهار کرد: این طرح یکی از طرح های مهم استان ایلام است که با هدف بالا بردن سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و بهبود وضعیت زیست محیطی شهر سرابله اجرا شده است.

وی افزود: ظرفیت این تصفیه خانه ۴۵ هزار متر مکعب در شبانه روز است که جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر را تحت پوشش این شبکه قرار می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام ادامه داد: این پروژه در زمینی به مساحت ۵٫۳ هکتار و با فرایند سیستم لجن فعال با هوادهی گسترده و با اعتبار بالغ بر  ۱۵۰ میلیارد ریال، از محل طرحی های عمرانی اجرا گردیده است.

وی اضافه کرد: طول کل شبکه فاضلاب  شهر سرابله ۵۵ کیلومتر است که بیش از ۱۰ کیلومتر از آن اجرا گردیده است.

مهندس بیرنوندی تاکید کرد: با اتمام طرح  تصفیه خانه فاضلاب شهر سرابله شهروندان ساکن در مناطق بلوار بسیج، فاز ۱ کارخانه سیمان، محله جانبازان و زمین شهری می توانند با مراجعه به امور آب و فاضلاب شهر سرابله  نسبت به انجام امورات اداری مربوط به استفاده از این خدمات اقدام نمایند.

۱۳۹۴۱۱۱۴-۵۵۵۵۵۵ ۱۳۹۴۱۱۱۴-۱۱۱۱۱۱۲ ۱۳۹۴۱۱۱۴-۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱