به گزارش راسان؛ این مسابقات که از سال ۲۰۰۷ بطور سالانه و بصورت رسمی آغاز شده است، شرکت کنندگان آماتور و حرفه ای از سراسر دنیا را پذیرش می کند. که شرط اصلی آن است که بخش قابل توجهی از این کیک ها قابل خوردن باشد. مسابقه آنلاین خلاقانه ترین کیک های پخته شده امسال برگزار […]

به گزارش راسان؛ این مسابقات که از سال ۲۰۰۷ بطور سالانه و بصورت رسمی آغاز شده است، شرکت کنندگان آماتور و حرفه ای از سراسر دنیا را پذیرش می کند. که شرط اصلی آن است که بخش قابل توجهی از این کیک ها قابل خوردن باشد.

مسابقه آنلاین خلاقانه ترین کیک های پخته شده امسال برگزار شد و خلاقانه ترین کیک های جهان در این مسابقه جالب و عجیب به نمایش گذاشته شدند در زیر عکس های این مدل کیک ها رو مشاهده می کنید.

۲۰۵۵۴۳۷۶۴۸-parsnaz-ir ۱۴۵۶۹۸۳۷۷۰-parsnaz-ir ۱۰۳۵۹۰۶۲۸۹-parsnaz-ir ۹۹۶۴۵۶۲۱۹-parsnaz-ir ۹۵۹۷۴۴۳۱۷-parsnaz-ir ۱۶۵۲۹۱۳۸۷۲-parsnaz-ir ۱۸۳۳۸۸۵۱۲۱-parsnaz-ir ۱۹۰۳۵۰۷۲۳۹-parsnaz-ir ۱۵۶۸۴۳۹۸۱۱-parsnaz-ir ۹۴۵۹۰۴۱۸۸-parsnaz-ir ۶۱۳۴۳۴۲۸۱-parsnaz-ir ۲۵۵۰۸۴۷۸۱-parsnaz-ir ۳۲۶۳۳۶۹۵۷-parsnaz-ir ۴۴۴۴۰۱۴۸۲-parsnaz-ir  ۸۷۲۸۲۱۱۷۳-parsnaz-ir ۵۱۷۰۴۰۳۷۹-parsnaz-ir ۵۷۰۷۶۳۳۹۷-parsnaz-ir ۹۲۳۵۲۴۳۴۶-parsnaz-ir ۷۰۰۷۸۱۳۲۸-parsnaz-ir ۱۲۳۷۳۶۱۰۴-parsnaz-ir ۲۳۷۶۲۵۲۸۱-parsnaz-ir