به گزارش خبرنگار راسان خبر؛ صبح امروز پنج شنبه مسافر خانمی که قصد عزیمت به میدان شهدای ایلام را داشت توسط چند راننده تاکسی خط سعدی شهدا مورد توهین و فحاشی قرار گرفت.  مسافر خانم در حالی که از شدت گریه صدایش بالا نمی آمد ماجرا را اینطور بیان می کند؛ با توجه به شغلم […]

images-(3)

به گزارش خبرنگار راسان خبر؛ صبح امروز پنج شنبه مسافر خانمی که قصد عزیمت به میدان شهدای ایلام را داشت توسط چند راننده تاکسی خط سعدی شهدا مورد توهین و فحاشی قرار گرفت.

 مسافر خانم در حالی که از شدت گریه صدایش بالا نمی آمد ماجرا را اینطور بیان می کند؛ با توجه به شغلم مثل همیشه برای انجام کارام عازم میدان شهدا بودم و از آنجایی که رانندگان تاکسی فقط دنبال دربستی بودند مجبور شدم با ماشین شخصی سوار شوم .

لحظاتی بعد از سوار شدن رانندگان تاکسی به طرف ماشین هجوم آورده و با فحاشی مرا به زور از ماشین پیاده و تهدید به کشتن کردند.

من هم از ترس اینکه  نکند مرا مورد ضرب و شتم قرار دهند شماره ی پلاک تاکسی زورگو را یادداشت و از محل دور شدم.