به گزارش راسان؛ , محمدرضا صیادی فرزند پیمان صیادی از کارکنان پیمانکاری ناحیه دره شهر در رده سنی نونهالان در وزن ۴۵کیلوگرم تونست مقام اول کاراته آن شهرستان را کسب نماید . دبیر کمیته ورزش منطقه با اهمیت تلقی نمودن این مسابقات آنرا نقطه عطفی در راستای ترویج توسعه ورزش دربین همکاران وکارکنان منطقه برشمردند.

به گزارش راسان؛ , محمدرضا صیادی فرزند پیمان صیادی از کارکنان پیمانکاری ناحیه دره شهر در رده سنی نونهالان در وزن ۴۵کیلوگرم تونست مقام اول کاراته آن شهرستان را کسب نماید .

دبیر کمیته ورزش منطقه با اهمیت تلقی نمودن این مسابقات آنرا نقطه عطفی در راستای ترویج توسعه ورزش دربین همکاران وکارکنان منطقه برشمردند.

محمدرضا-صیادی