راسان خبر؛ سرهنگ “محسن ناصري ” اظهار داشت: طرح ايمن سازي مدارس حاشيه جاده هاي استان با همکاري سازمان حمل و نقل وپايانه ها و آموزش و پرورش ايمن سازي مي شوند. وي ادامه داد:در آبانماه امسال و در راستاي طرح مذکور ۳۳ مدرسه با جمعيتي حدود ۳ هزار دانش آموز ايمن سازي شده است […]

download

راسان خبر؛ سرهنگ “محسن ناصري ” اظهار داشت: طرح ايمن سازي مدارس حاشيه جاده هاي استان با همکاري سازمان حمل و نقل وپايانه ها و آموزش و پرورش ايمن سازي مي شوند.

وي ادامه داد:در آبانماه امسال و در راستاي طرح مذکور ۳۳ مدرسه با جمعيتي حدود ۳ هزار دانش آموز ايمن سازي شده است .

رئيس پليس راه ايلام گفت: در اجراي اين طرح بسته هاي آموزشي بين دانش آموزان توزيع مي شود.

سرهنگ ” ناصري ” گفت: برگزاري کلاس هاي آموزشي چهره به چهره از ديگر اقدامات پليس راه در اجراي اين طرح مي باشد .