به گزارش راسان خبر؛ مدیرکل بنیادشهید وامورایثارگران که به شهرستان ملکشاهی سفر کرده است درخصوص ساماندهی گلزار شهدای امام زاده پیرمحمد عابد(ع)تأخیر درساماندهی این گلزار را تعلل اداره کل اوقاف وامورخیریه دراستان ایلام دانست. سلیمان رستمیان گفت:باتوجه به قرارگرفتن قبور ۲۸۵ شهید والامقام هشت سال دفاع مقدس درجوار بارگاه امامزاده پیرمحمدعابد(ع) می بایست همسطح […]

 

n00148576-b

به گزارش راسان خبر؛ مدیرکل بنیادشهید وامورایثارگران که به شهرستان ملکشاهی سفر کرده است درخصوص ساماندهی گلزار شهدای امام زاده پیرمحمد عابد(ع)تأخیر درساماندهی این گلزار را تعلل اداره کل اوقاف وامورخیریه دراستان ایلام دانست.

سلیمان رستمیان گفت:باتوجه به قرارگرفتن قبور ۲۸۵ شهید والامقام هشت سال دفاع مقدس درجوار بارگاه امامزاده پیرمحمدعابد(ع) می بایست همسطح سازی صحن وهمچنین قبور مؤمنین توسط اوقاف صورت گیرد،درطول دوسال گذشته این بنیاد بارها درجلسات متعدد در اداره کل اوقاف ؛در دفترفرمانداری وامام جمعه ملکشاهی وهمچنین در کارگروه گلزارهای شهدا دراستانداری، آمادگی خود رابرای مساعدت مالی وارائه طرح های مناسب این گلزار اعلام نموده است،اما با عدم اجرای آن از سوی اوقاف مواجه گردیده ایم.

رستمیان در پایان  با اشاره به نامناسب بودن وغیرهمسطح بودن مزارها وقبور موجود در صحن امامزاده پیرمحمدعابد(ع) بار دیگر از اوقاف استان درخواست کرد جهت ساماندهی قبور مطهرشهدا که درکنار قبور سایر اموات قراردارند،نسبت به همسطح سازی صحن امامزاده همت خویش راصرف این عمل خداپسندانه نمایند.