به گزارش راسان؛ بهروز حیدرزاده عصر دیروز دوشنبه ۹ فروردین ماه با حضور در مجموعه ورزشی غدیر به اتفاق جنگلی معاون توسعه ورزش از اردوی تمرینی مشترک تیم وزنه برداری عراق وتیم منتخب استان بازدید کرد . حیدرزاده در این بازدید ضمن گفت گو با مربیان واعضای تیم متشکل از وزنه بردارانی صاحب نام در […]

DSC09673

به گزارش راسان؛ بهروز حیدرزاده عصر دیروز دوشنبه ۹ فروردین ماه با حضور در مجموعه ورزشی غدیر به اتفاق جنگلی معاون توسعه ورزش از اردوی تمرینی مشترک تیم وزنه برداری عراق وتیم منتخب استان بازدید کرد .
حیدرزاده در این بازدید ضمن گفت گو با مربیان واعضای تیم متشکل از وزنه بردارانی صاحب نام در آسیا وبین المللی وزنه برداری کشور عراق وجویا شدن شرایط کنونی تیم وزنه برداری استان از محل خوابگاه اعضای تیم وزنه برداری عراق نیز بازدید بعمل آورد .
ایشان اظهار داشت : فرصت پیش آمده را نباید از دست داد ، استعدادها وپتانسیل های موجود در این رشته ومعرفی آنان را به کشور عراق کار بسیار دشواری نیست .
مدیر کل بیان کرد : با توجه به هم مرز بودن استان با کشور عراق ،امیدوارم هیئت های ورزشی توانمند استان که دارای قهرمانان ملی ، جهانی والمپیکی هستند برای برگزاری چنین اردوهائی ومعرفی استعدادهای موجود در رشته های خود این چنین برنامه های در این سال در دستور کار خود قرار دهند .
در پایان مدیر کل ورزش و جوانان استان از اماکن سالن های موجود درمجموعه غدیر بازدید کرد .