به گزارش راسان؛ مجتبی شیرخانی  در آیین تکریم بازنشستگان، نیروی انسانی کار آمد را جان مایه حیات هر سیستم دانست و گفت: خدمت صادقانه و تلاش بی ریا در راستای آسایش و رفاه مردم مهمترین افتخار هر کارمند است . مهندس هادی شیرخانی در ادامه افزود: کسانی که بعد از اتمام دوران خدمت خود رضایت […]

baneshastegan2_2390

به گزارش راسان؛ مجتبی شیرخانی  در آیین تکریم بازنشستگان، نیروی انسانی کار آمد را جان مایه حیات هر سیستم دانست و گفت: خدمت صادقانه و تلاش بی ریا در راستای آسایش و رفاه مردم مهمترین افتخار هر کارمند است .
مهندس هادی شیرخانی در ادامه افزود: کسانی که بعد از اتمام دوران خدمت خود رضایت مردم و سیستم را بدست آورند در واقع مالکان گنجی بزرگ به نام عاقبت به خیری هستند.
وی تاکید کرد: همکاران باید قدر بزرگان را بدانند و از تجربیات آنها به عنوان گوهری گرانقدر به نیکی بهره بجویند چرا که تجربه به قیمت استخوان ترکاندن و گذران عمر حاصل می شود.
گفتنی است در نهایت کریمی معاون فروش و خدمات مشترکین، فرهنگی مدیر دفتر فناوری اطلاعات ، صالحان مدیر دفتر فروش ، بسطامی کارشناس نظارت، صالحی مسئول مالی شهرستان دره شهر و فتح الهی از کارکنان حراست از جمله همکارانی بودند که به مقام فرزانگی نایل آمده و در این مراسم مورد تکریم قرار گرفتند.