راسان خبر؛ نظام جمهوري اسلامي يادگار گرانقدر بنيانگذار و باني آن حضرت امام خميني(ره) بر دو اصل اساسي آن يعني جمهوريت و اسلاميت تأكيد فراوان ورزيده و اين دو را به عنوان دو اصل تفكيك ناپذير از هم دانسته و قانون اساسي كه راهكار و شناسنامه اجرايي اين نظام است آن را به درستي تبيين […]

images-(1)

راسان خبر؛ نظام جمهوري اسلامي يادگار گرانقدر بنيانگذار و باني آن حضرت امام خميني(ره) بر دو اصل اساسي آن يعني جمهوريت و اسلاميت تأكيد فراوان ورزيده و اين دو را به عنوان دو اصل تفكيك ناپذير از هم دانسته و قانون اساسي كه راهكار و شناسنامه اجرايي اين نظام است آن را به درستي تبيين و ترسيم نموده است و حاصل سال‌ها مبارزه و مجاهدت مردم و رهبران اين نهضت بزرگ در آن جمع آمده است بنابراين انتخابات به عنوان نماد اين نظام و از افتخارات آن است كه در طول دوران بعد از انقلاب اسلامي در شرايط مختلف ظهور و بروز يافته است و هر يك از اين انتخابات را كه پشت سر گذاشته‌ايم ويژگي‌هاي خاص خود را به همراه داشته و در هر دوره‌اي دستاوردهاي مخصوص خويش را داشته است و در هر دوره‌اي دستاوردهاي مخصوص خويش را داشته است.

اينك در اسفند ماه ۹۴ شاهد برگزاري و انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز يعني پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان و دهمين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي هستيم آنچه كه بيش از هر چيز ديگر درخور اهميت و مورد توجه است حضور آگاهانه و مشتاقانه حداكثري مردم است چرا كه در اسفند ماه ۹۴ بار ديگر به دنيا نشان مي‌دهيم كه اصول اين انقلاب و دستاوردهاي آن همچنان پايدار و بالنده راه مسير خود را مي‌پيمايد و مردم با انتخاب افراد مورد نظر خود راه و مسير انقلاب را ترسيم و با اقتدار و صلابت بر اصل نظام مردم‌سالاري تأكيد و تأييد خواهند ورزيد.

هر چند از مدت‌ها پيش زمزمه انتخابات در مجالس و محافل شنيده شده است و به نوعي زنگ آن به صدا درآمده است ولي با روند اجرايي شدن عمليات انتخابات در وزارت كشور و شوراي نگهبان فضاي كشور كاملاً انتخاباتي شده است اولين اقدام كه با ثبت نام داوطلبان كانديداتوري انتخابات انجام شد با استقبال گسترده داوطلبان نمايندگي مواجه گرديد نشان از انتخاباتي پرشور و اميدآفرين را نويد خواهد داد.

آنچه بر مسئولين اجرايي و نظارتي است اين است با ترسيم سازوكارهاي مناسب با تكيه بر موازين قانوني و در اوج همدلي و هماهنگي زمينه حضور گسترده مردم را پاي صندوق‌هاي رأي فراهم آورند و از هر اقدامي كه موجب اقبال بيشتر مردم و دلگرمي آنان را موجب شود دريغ نورزند و حق‌الناس بودن رأي مردم را نصب‌العين خود قرار دهند.

عبد‌الحميد كرمي- مديرمسوول هفته نامه پيك ايلام