به گزارش راسان؛ معاون اجتماعي مرزباني استان ايلام از ارائه آموزش همگاني مرزباني در بين دانش آموزان دبيرستان دخترانه ولايت در راستاي مباحث مرز و مرزباني خبر داد.  سرگرد “قدرت مهري” دمعاون اجتماعي مرزباني استان اظهار داشت: اين معاونت با ايجاد تفاهم نامه و هماهنگي با مسئولين ذيربط در اداره آموزش و پرورش و همچنين […]

Untitled-2

به گزارش راسان؛ معاون اجتماعي مرزباني استان ايلام از ارائه آموزش همگاني مرزباني در بين دانش آموزان دبيرستان دخترانه ولايت در راستاي مباحث مرز و مرزباني خبر داد.

 سرگرد “قدرت مهري” دمعاون اجتماعي مرزباني استان اظهار داشت: اين معاونت با ايجاد تفاهم نامه و هماهنگي با مسئولين ذيربط در اداره آموزش و پرورش و همچنين بهزيستي و استفاده از نظر کارشناسان آن اداره ها ، کارشناس آموزش همگاني خود را با توجيه کامل و برحسب نياز هر منطقه به نوع آموزش همگاني اين بار به دبيرستان دخترانه ولايت شهرستان ايلام اعزام نموده است.

سرگرد”مهري” افزود: کارشناس اعزامي دانش آموزان را در مورد اهميت امنيت و چگونگي برقراري امنيت در مرزها و همچنين مباحث مرزباني نکاتی بیان و سپس از بين مباحث مطرح شده به برترين پاسخ دهندگان، بسته هاي در قالب هداياي فرهنگي تحويل نمود.