سرهنگ”پرويز جعفري با تشریح این خبر ،اظهار داشت: از سال ها قبل به علت برخي اختلافات همواره بين دو خانواده در روستاي پياز آباد شهرستان چرداول نزاع و درگيري بود. وي ادامه داد:اين درگيري ها تا جايي پيش رفت که طرف هاي دعوا، کار را به درگيري مسلحانه کشانده بود و ناامني هايي را براي […]

niroo-entezami

سرهنگ”پرويز جعفري با تشریح این خبر ،اظهار داشت: از سال ها قبل به علت برخي اختلافات همواره بين دو خانواده در روستاي پياز آباد شهرستان چرداول نزاع و درگيري بود.

وي ادامه داد:اين درگيري ها تا جايي پيش رفت که طرف هاي دعوا، کار را به درگيري مسلحانه کشانده بود و ناامني هايي را براي ساير ساکنان اين روستا به وجود آورده بودند

سرپرست انتظامي شهرستان چرداول خاطر نشان کرد:پس از چندين مرحله برگزاري جلسه هماهنگي با بزرگان و ريش سفيدان اين دو خانواده بالاخره طرف هاي دعوا به پايان دادن به اختلافات رضايت دادند.
وي گفت:روز گذشته سرانجام با ميانجيگري پليس و حضور اعضاي اين دو خانواده صلح و آشتي بين آن ها برگزار شد