استاندار اصفهان گفت: طبق نامه ای که از سوی شورای نگهبان در روز آخر سال گذشته به بنده رسید صلاحیت نفر سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی (مینو خالقی) مورد تایید قرار نگرفته است.

download

به گزارش راسان،رسول زرگرپور  در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص آخرین تغییرات ایجاد شده در ترکیب منتخبان حوزه اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صحت انتخابات در همه حوزه های اصلی و فرعی استان اصفهان تایید شده است و انتخابات در دو حوزه شهرضا و سمیرم به دور دوم کشیده شد.

وی با اشاره به وضعیت آرا نفر سوم در حوزه انتخابیه اصفهان نیز گفت: طبق نامه ای که از سوی شورای نگهبان در روز آخر سال گذشته به بنده رسید صلاحیت نفر سوم مورد تایید قرار نگرفته است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه نفر سوم در رابطه با رد صلاحیت خود اعتراضاتی داشته است، تصریح کرد: بخشی از این اعتراضات به من منتقل و من نیز به وزیر کشور اعلام کرده ام.

وی افزود: با این وجود نفر سوم در حال پیگیری اعتراض خود است.

زرگرپور گفت: صلاحیت منتخبان اول، دوم، چهارم و پنجم از حوزه انتخابیه اصفهان تایید شده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه شورای نگهبان در نامه خود به علت رد صلاحیت مینو خالقی (نفر سوم) اشاره ای نداشته است، گفت: به نفر سوم اعلام کرده ایم پیگیری های خود را در این راستا انجام دهد و استانداری هم تا جایی که وظیفه داشته باشد پیگیر خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است، افزود: در هر صورت تصمیم شورای نگهبان هرچه باشد ما آن را اجرا می کنیم.

منبع: افکار نیوز