فرمانده يگان ويژه ايلام گفت: با تمهيدات امنيتي ، انتظامي ، بستر هاي لازم جهت آرامش خاطر مسافران نوروزي فراهم شده است.

download

به گزارش راسان؛ سرهنگ “عليزماني” ،خدمت به مردم را وظيفه ديني دانست و تصريح کرد: به منظور رفاه حال مسافران ، طرح نوروزي با همكاري ادارات و نهادها ي مرتبط در سه محور انتظامي اجتماعي و ترافيكي از ۲۵ اسفند شروع و تا پايان تعطيلات نوروز ۹۵ ادامه خواهد داشت.

وي با بيان اينکه همکاري صميمانه مردم و پليس باعث ارتقاء سطح امنيت مي شود افزود: هموطنان عزيز بايستي به پيام ها و هشدارهاي پليسي توجه کنند تا سفري خوش و ايمن داشته باشند.

سرهنگ عليزماني گفت: تحقق امنيت اجتماعي باعث گشايش درهاي سازگاري، افزايش مراودات بين گروه ها و اقشار اجتماعي گوناگون مي شود و در مجموع فضاي اجتماعي بازتري را ايجاد مي کند.