راسان خبر؛  بسياري از تصادفات قابل پيشگيري هستند و حتي اگر نتوان از آنها پيشگيري کرد مي توان از ميزان جراحات ناشي از آنها کاست، بيشتر توصيه هايي که در زير مي آيد، بديهي به نظر مي رسد، اما ارزش تکرار کردن را دارد. مطمئن شويد که ماشين تان عيبي ندارد: اين کار مکانيک شماست، […]

images-(1)

راسان خبر؛  بسياري از تصادفات قابل پيشگيري هستند و حتي اگر نتوان از آنها پيشگيري کرد مي توان از ميزان جراحات ناشي از آنها کاست، بيشتر توصيه هايي که در زير مي آيد، بديهي به نظر مي رسد، اما ارزش تکرار کردن را دارد.

مطمئن شويد که ماشين تان عيبي ندارد: اين کار مکانيک شماست، اما تا شما تقاضاي رفع عيبي را نکنيد، او دست به اقدامي نخواهد زد. گزينه هايي در ماشين که مي توانند به شما کمک کنند: دنده اتوماتيک، ابزارهاي کمکي براي چرخاندن فرمان يا گرفتن ترمز مي توانند به رانندگان سالمند يا افراد مبتلا به التهاب مفاصل و ساير مشکلات عضلاني و اسکلتي کمک کنند.

با افزايش سن قد افراد کمي کوتاه تر مي شود و بنابراين گذاشتن يک تشکچه بر روي صندلي براي ديد بهتر لازم مي شود؛ همچنين براي پاهاي کوتاه استفاده از بلندکننده هاي پدال سودمند است.
آينه هايي با ميدان ديد وسيع مي تواند تا حدي محدوديت هاي بينايي را جبران کنند، اما مدتي طول مي کشد تا به آنها عادت کنيد.

کمربند ايمني را ببنديد:

حتي اگر ماشين شما به کيسه هوا مجهز باشد بستن کمربند ايمني ضروري است؛ کمربند ايمني به ميزان زيادي حفاظت ايجاد مي کند.اگر ماشين تان داراي کيسه هواست، بايد هنگام نشستن روي صندلي دست کم ۲۵ سانتي متر با رل فاصله داشته باشيد.

با احتياط برانيد: توصيه اي بديهي به نظر مي رسد، اما به خصوص در عصر جنون جاده مهمتر است. هميشه مراقب رانندگان ديگر باشيد. رانندگان مسن تر لازم است با توجه به اينکه واکنش هايشان کندتر شده احتياط بيشتري به خرج دهند، يعني اينکه نسبت به ماشين جلويي فاصله بيشتري را حفظ کنند، سرعت ماشين را خيلي بالا نبرند.

از مصرف داروهايي که اثر خواب آلوده کننده دارند اجتناب کنيد: بسياري از افراد با افزايش سن به علت بيماري هاي گوناگون مجبورند داروهاي مختلفي را مصرف کنند که بسياري از آنها قدرت ذهني فرد را دچار اشکال مي کند.

داروهاي آرامبخش، داروهاي ضدافسردگي و مسکن هاي قوي از جمله اين داروها هستند.

بيدار بمانيد: خواب آلودگي و خستگي به همان اندازه الکل و داروها براي رانندگي خطرناکند. مردان به خصوص در اين مورد آسيب پذيرند، چرا که خطر بيشتر محروميت از خواب به علت عواملي مثل خرخر کردن و قطع تنفس حين خواب را دارند و اغلب مسافت طولاني تري نسبت به زنان رانندگي مي کنند.

زياد به قهوه براي جبران بي خوابي تکيه نکنيد. همچنين احتمال بروز چنين حوادثي در بين ساعت دو و پنج صبح پنج بار بيشتر است. از عواملي که باعث حواس پرتي مي شود دوري کنيد: مکالمه از طريق تلفن همراه ممکن است شما را بيدار نگهدارد، اما بر خطر تصادف مي افزايد.

تاثير تلفن هاي همراه در تصادفات بيش از آنکه مربوط به مشغول شدن يک دست به آنها و راندن ماشين با يک دست باشد، به حواس پرتي ذهني ناشي از صحبت با آنها مربوط مي شود.

رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فا استان ایلام

سروان ابوالفضل خانجانی