به گزارش راسان؛ نخستین جشنواره شهید داریوش رضایی نژاد با عنوان جایزه علمی سال در دو حوزه علوم پایه و فنی مهندسی در شهرستان آبدانان زادگاه این شهید هسته‌ای برگزار شد. در این جشنواره خانم‌ اکرم ولی پور دانشجوی مقطع دکتری رشته شیمی تجزیه دانشگاه ایلام مخترع زیست حسگر الکتروشیمیایی حساس و گزینش پذیر جهت اندازه […]

۱۳۹۴۱۲۱۶-۸۱۹۱۷۳۵۵-۷۰۴۴۰۴۲۴

به گزارش راسان؛ نخستین جشنواره شهید داریوش رضایی نژاد با عنوان جایزه علمی سال در دو حوزه علوم پایه و فنی مهندسی در شهرستان آبدانان زادگاه این شهید هسته‌ای برگزار شد.

در این جشنواره خانم‌ اکرم ولی پور دانشجوی مقطع دکتری رشته شیمی تجزیه دانشگاه ایلام مخترع زیست حسگر الکتروشیمیایی حساس و گزینش پذیر جهت اندازه گیریhcg هورمونی و خانم فائزه شه‌دوست‌فر دانشجوی مقطع دکتری رشته شیمی تجزیه دانشگاه ایلام مخترع نانو آپتا حسگر تشخیص کوکائین با ارائه ی اختراع خود موفق به کسب مقام برتر این جشنواره و قرار گرفتن در بین پنج اختراع  شدند.

شایان ذکر است از مجموع ۲۰ اثر ارسالی ۵ اثر توسط کمیته داوران پذیرفته و به آنها جایزه نقدی و لوح تندیس اهدا شد و همچنین ۱۵ اثر هم در این جشنواره بصورت پوستر پذیرفته و جوایز و تندیس به این آثار نیز تقدیم شده.

این موفقیت را به خانم‌ها ولی پور، شه‌دوست‌فر و جامعه دانشگاهی تبریک می‌گوئیم.