طرح آرامش بهاری و خیمه معرفت در جوار امامزاده علی صالح(ع) برپا شد. عکس/ زیبا امیدیان پور   

طرح آرامش بهاری و خیمه معرفت در جوار امامزاده علی صالح(ع) برپا شد.

عکس/ زیبا امیدیان پور

IMG_5953-(1) IMG_5956-(1)  IMG_5972 IMG_5988 IMG_5994 IMG_5999 IMG_6000 IMG_6003-(1) IMG_6011 IMG_6017 IMG_6019 IMG_6021 IMG_6022 IMG_6026 IMG_6028