غار قوری قلا یا قوری قلعه، بزرگ ترین غار آبی خاورمیانه با پیشینهٔ ۶۵ میلیون سال است؛ که در استان کرمانشاه قرار دارد،این غار در ۲۵ کیلومتری شهر روانسر، در دامنه کوه شاهو و مشرف بر جاده روانسر – پاوه  جای گرفته است. عکس: محمد قنادپور

غار قوری قلا یا قوری قلعه، بزرگ ترین غار آبی خاورمیانه با پیشینهٔ ۶۵ میلیون سال است؛ که در استان کرمانشاه قرار دارد،این غار در ۲۵ کیلومتری شهر روانسر، در دامنه کوه شاهو و مشرف بر جاده روانسر – پاوه  جای گرفته است. عکس: محمد قنادپور

_DSC0049 copy _DSC0056 copy _DSC0060 copy _DSC0062 copy _DSC0064 copy _DSC0067 copy _DSC0073 copy _DSC0076 copy _DSC0082 copy _DSC0084 copy _DSC0089 copy _DSC0098 copy _DSC0103 copy _DSC0104 copy