نشست خبری سرهنگ نورالله خادم با اصحاب رسانه استان ایلام .    

نشست خبری سرهنگ نورالله خادم با اصحاب رسانه استان ایلام .

_DSC0103 _DSC0111 _DSC0113 _DSC0115 _DSC0118 _DSC0128 _DSC0134 _DSC0137 _DSC0143 _DSC0144 _DSC0149 _DSC0156