نشست خبری سلیمانی به منظور تشریح عملکرد یکساله هلال احمر استان ایلام با اصحاب رسانه.     

نشست خبری سلیمانی به منظور تشریح عملکرد یکساله هلال احمر استان ایلام با اصحاب رسانه.

_DSC0161 _DSC0163 _DSC0168 _DSC0174 _DSC0183 _DSC0184 _DSC0186 _DSC0189 _DSC0192 _DSC0197  _DSC0201 _DSC0203 _DSC0205 _DSC0208 _DSC0212 _DSC0215 _DSC0231