به گزارش خبرنگار راسان؛ به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی پیش از ظهر یک شنبه(۱۶ اسفند) احمدی؛ مدیرکل منابع طبیعی ایلام طی نشست مطبوعاتی به سوال خبرنگاران پاسخ داد.    

به گزارش خبرنگار راسان؛ به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی پیش از ظهر یک شنبه(۱۶ اسفند) احمدی؛ مدیرکل منابع طبیعی ایلام طی نشست مطبوعاتی به سوال خبرنگاران پاسخ داد.

_DSC0129 _DSC0148 _DSC0183 _DSC0165 _DSC0171 _DSC0185 _DSC0133 _DSC0144 _DSC0150 _DSC0164 _DSC0210 _DSC0206 _DSC0187 _DSC0199