پایگاه خبری السومریه نیوز از غرق شدن یک کشتی تجاری ایرانی در آب های اروند رود خبر داد.

۲۹۸۳۲۶_۴۹۴

راسان خبر؛ یک منبع عراقی امروز _دوشنبه_ در مصاحبه با پایگاه السومریه نیوز گفت: یک کشتی تجاری ایرانی حامل مصالح ساختمانی به دلیل بارگیری بیشتر از ظرفیت در ورودی اروندرود غرق شد.

این منبع با اشاره به اینکه این کشتی تجاری ایرانی عصر روز یکشنبه نزدیک منطقه “راس البیشه” در ورودی اروند رود غرق شد، افزود: این کشتی پس از ترک آب های ایران در مسیر یکی از بنادر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس غرق شد.

وی افزود: سرنشینان این کشتی از مرگ نجات یافته و به هیچ یک از آنها آسیبی نرسید.