به گزارش راسان خبر؛ رضا سلیمانی مدیر شیلات سازمان با اعلام این خبر گفت: درراستاي توسعه آبزي پروري در شهرستان دهلران  وتقویت ذخائر آبزیان منابع آبی از جمله حوزه پشت سد دویرج که از پتانسیل هاي مهم به منظور فعالیت آبزي پروري واشتغالزایی در قالب پرورش ماهی در قفس وصید وصیادي می باشد این مدیریت […]

images

به گزارش راسان خبر؛ رضا سلیمانی مدیر شیلات سازمان با اعلام این خبر گفت: درراستاي توسعه آبزي پروري در شهرستان دهلران  وتقویت ذخائر آبزیان منابع آبی از جمله حوزه پشت سد دویرج که از پتانسیل هاي مهم به منظور فعالیت آبزي پروري واشتغالزایی در قالب پرورش ماهی در قفس وصید وصیادي می باشد این مدیریت در ایام الله دهه مبارك فجر تعداد پنجاه هزارقطعه بچه ماهی سازگار با محیط زیست در دریاچه سد دویرج رهاسازي نمود.

سلیمانی ادامه داد: پیش بینی می شود بعد از اتمام دوره پرورش بیش از پنجاه تن ماهی با ارزش اعتباري پنج میلیارد ریال برداشت صورت گیرد .

وی افزود: در شهرستان دهلران از مجموع هشت مزرعه سرد آبی، ۷۰ استخر دو منظوره و تعاونی های صیادی پرورش ماهی سالیانه حدود ۲ هزار تن انواع آبزیان تولید و روانه بازار مصرف می شود.
شهرستان دهلران به خاطر وجود منابع آبی مستعد و چاه های عمیق و نیمه عمیق کشاورزی و ظرفیت رودخانه های میمه و دویرج یکی از منابع مهم تولید آبزیان سرد آبی و گرمابی و گونه های بومی در قالب صید و صیادی است که در صورت تقویت و توجه جدی به این منابع زمینه رونق تولید انواع آبزیان همراه با اشتغال زایی مناسب در این منطقه فراهم است.

مدیر شیلات سازمان در پایان گفت:رهاسازي بچه ماهی ،ساماندهی صید وصیادي ،وپرورش ماهی در قفس از جمله برنامه هاي آتی این مدیریت جهت منبع آبی مذکور می باشد .